اساسنامه ستاد دیه کشور – حدود اختیارات هیئت امناء و نمایندگی استان

اساسنامه ستاد دیه کشور – حدود اختیارات هیئت امناء و نمایندگی استان

آئین نامه موضوع مواد ۳۳ و ۳۷ اساس نامه

( حدود اختیارات هیئت امناء و نمایندگی استان )

ماده ۱:
هیئت امناء استان ، پشتیبان اصلی نمایندگی ستاد در هر استان است که با بهره گیری از ظرفیتهای مختلف استانی و بسیج امکانات مردمی ؛ نمایندگی را در جهت تحقق اهداف ستاد ، یاری می نماید .

ماده ۲:
سه عضو ثابت هیئت امناء ( رئیس کل دادگستری ، مدیرکل زندانها، مدیر کل کمیته امداد امام « ره » ) نسبت به شناسایی دو تا چهار عضو دیگر از مجموعه خیّرین مُجرّب و خوشنام استان ، اقدام و جهت تأئید نهائی و صدور ابلاغ به هیئت مدیره ستاد ، معرفی می نمایند .
* تبصره ۱ : عضویت در هیئت امناء استان ، قائم به شخص می باشد .
* تبصره ۲ : مدت عضویت اعضاءغیرثابت در هیئت امناء، دوسالئمی باشد و تمدید آن بلامانع است .

ماده ۳:
هیئت امناء استان در اولین جلسه ، از بین خود ، یک نفر رئیس ، یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار ، انتخاب می نماید . انتخاب دبیر جلسه به عنوان رئیس یا نائب رئیس بلامانع است.

ماده ۴:
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهارنفر ذیل؛

۱- رئیس هیئت امناء

۲- نائب رئیس هیئت امناء

۳- مدیر نمایندگی

۴- خرانه دار

و با مهر نمایندگی ستاددیه استان معتبر می باشد.

ماده ۵:
مسئول گروه تحقیق از بین اعضاء هیئت امناء یا خارج از آن برای مدت ۲ سال توسط هیئت امناء انتخاب می گردد .

ماده ۶:
جلسات هیئت امناء هر ۱۵ روز یکبار برگزار با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد . دبیر جلسه مدیر کل زندانها است و عدم حضور اعضاء دیگر در صورت حصول اکثریت مانع از تصمیم گیری نیست .
* تبصره : تصمیم گیری با اکثریت حاضر در جلسه ، معتبر می باشد .

ماده ۷:
به منظور اداره امور اجرایی مربوط به ستاد در استانها ، واحدی به نام نمایندگی در مرکز هر استان تشکیل می شود .

ماده ۸:
مدیرکل زندانهای استان فردی را از بین افراد مدیر ، مدبّر ، خوشنام و آشنا به امور ستاد ، پس از تأیید هیئت امناء استان به عنوان مدیر نمایندگی به مدیر عامل ستاددیه کشور معرفی تا در صورت پیشنهاد ایشان و تصویب هیئت مدیره ستاد با ابلاغ رئیس هیئت مدیره منصوب گردد .
* تبصره : مدت تصدی مدیریت نمایندگی استان دو سال می باشد و تمدید آن بلامانع است .

ماده ۹:
با تشخیص و پیشنهاد هیئت امناء استان و تصویب هیئت مدیره ستاد ،در شهرستانهایی که بیش از دویست هزار نفر جمعیت دارد نمایندگی تأسیس میگردد .
* تبصره ۱ : رئیس دادگستری ، رئیس زندان و رئیس کمیته امداد شهرستان به عنوان عضو ثابت و برابر رویه مندرج در ماده « ۲ » دو تا چهار عضو مردمی از نیکوکاران مجرب و خوش نام ، هیئت امناء شهرستان را تشکیل می دهند .
* تبصره ۲ : رئیس زندان یک نفر از افراد مدیر ، مدّبر و آشنا به امور ستاد را پس از تأیید اعضاء هیئت امناء نمایندگی ستاددیه شهرستان و همچنین تأیید نهایی هیئت امناء نمایندگی ستاددیه استان به مدیر عامل ستاددیه کشور معرفی تا در صورت پیشنهاد ایشان و تصویب هیئت مدیره ستاد با ابلاغ رئیس هیئت مدیره منصوب گردد .
* تبصره ۳ : مدت تصدی مدیریت نمایندگی شهرستان دو سال می باشد و تمدید آن بلامانع است .
* تبصره ۴ : هیئت امناء مستقر در شهرستان ، تابع تصمیمات هیئت امناء و نمایندگی استان می باشد .

ماده ۱۰:
نظارت بر عملکرد مالی استان و وجوه دریافتی از خیرین در جشن های گلریزان به عهده مدیر نمایندگی استان می باشدکه این وظیفه را از طریق خزانه دار اعمال می نماید.

ماده ۱۱:
هیئت امناء استان حداکثر تا پایان مردادماه هر سال دستور انتخاب و عقد قرارداد با یکی از شرکت های معتبر حسابرسی را جهت حسابرسی عملکرد مالی استان به نمایندگی استان صادر می نماید .

ماده ۱۲:
مدیر نمایندگی استان موظف است تراز مالی و صورت های مالی سالانه را پس از انجام حسابرسی تحویل خزانه دار نماید تا پس ازتأیید و تصویب هیئت امناء استان مراتب برای هیئت مدیره ستاد مرکزارسال گردد .

ماده ۱۳:
نمایندگی استان در استفاده از منابع واریزشده به حساب استان و یا از محل جشن های گلریزان و کمک خیرین جهت آزادی زندانیان واجدشرایط با تصویب هیئت امناء مجاز است و تفویض اختیار در این زمینه به مدیر نمایندگی استان ممنوع می باشد .

ماده ۱۴:
نمایندگی استان موظف است نسبت به ثبت دارایی ها و اموال ، اعم از منقول و غیرمنقول اقدام نموده و برای تهیه برچسب روی اموال منقول تمهیدات لازم را بعمل آورد .

ماده ۱۵:
پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای و حقوق و مزایا از محل وجوه جمع آوری شده از خیرین و وجوه حاصله از گردش حساب های جاری و یا وجوه اختصاص داده شده از ستاد به نمایندگی بر اساس بودجه سالانه مصوب هیئت امناء استان و تأیید هیئت مدیره ستاد خواهد بود .

ماده ۱۶:
مصوبات هیئت مدیره ستاد کشور برای کلیه نمایندگی ها لازم الاجرا بوده و مدیر نمایندگی موظف است مراتب را به اعضاء هیئت امناء استان ابلاغ نماید .

ماده ۱۷:
این آیین نامه در ۱۷ ماده و ۸ تبصره و با عنایت به اتمام دوره شش ماهه آزمایشی در چهارصد و یکمین جلسه مورخ۲۰/۱۲/۹۵ هیئت مدیره ستاددیه با لحاظ اصلاحات موردنظر تصویب و از زمان ابلاغ اجرایی خواهد شد . آئین نامه اجرایی ، آئین نامه تأسیس شعب و کلیه آئین نامه های مغایر با این آئین نامه در قسمت مغایرت ، ملغی است .

درباره‌ی محمد علی لهراسبی

آموختن، کوچک‌ترین رسالتی است که بر دوش انسان‌هاست. من نیز خود را در انجام درست این رسالت شریک می‌دانم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*