اساسنامه ستاد دیه کشور – نمایندگی های استانی

اساسنامه ستاد دیه کشور – نمایندگی های استانی

فصل سوم : نمایندگی های استانی

ماده ۳۱ : ستاددیه در مرکز استانها دارای نمایندگی است که با تصویب هیئت مدیره ستاددیه تأسیس می شود .

ماده ۳۲ : این نمایندگی ها دارای هیئت امنایی مرکّب از رئیس کل دادگستری ، مدیرکل کمیته امداد امام (ره) و مدیرکل زندانهای استان بعنوان اعضاء ثابت به علاوه دو تا چهار نفر معتمد خوشنام است که به پیشنهاد اعضاء فوق و تصویب هیئت مدیره ستاددیه انتخاب می شوند .
* تبصره : با تصویب هیئت مدیره ستاددیه امکان تأسیس نمایندگی در شهرستانها نیز میسّر خواهد بود .

ماده ۳۳ : هیئت امناء استان، پشتیبان اصلی نمایندگی ستاددیه در هر استان است که با بسیج امکانات مردمی، نمایندگی را در جهت تحقق اهداف ستاددیه یاری می رساند و حدود اختیارات ومسئولیت هیئت‌امناء استان راآئین نامه ای تعیین می کند که بنا به پیشنهاد مدیرعامل ستاددیه به تصویب هیئت مدیره ستاددیه خواهد رسید.

ماده ۳۴ : مسئولیت اجرای اساسنامه ستاددیه ، دستورالعمل ها و مصوبات هیئت مدیره و هیئت امناء ستاددیهاز طریق مدیرعامل ستاددیه به عهده نمایندگی استان است .
ماده ۳۵ : در صورت عدم اجرای اساسنامه ، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها از سوی نمایندگی و یا تشخیص ضعف نماینده استانی ، هیئت مدیره ستاددیه حق عزل وی را با تصویب دو سوم آراء دارد و ظرف سه ماه باید نماینده جدید را با مشورت هیئت امناء استان انتخاب و معرفی نمایند .
* تبصره : هیئت امناء استان موظف است در صورت اطّلاع از ضعف یا انحراف نمایندگی استانی از اجرای اساسنامه ، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها مراتب را به هیئت مدیره ستاددیه منعکس نماید.

ماده ۳۶ : نماینده استان پس از کسب نظر هیئت امناءاستان و به پیشنهاد مدیرعامل ستاددیه و تصویب هیئت مدیره ستاددیه به مدّت دو سال با ابلاغ رئیس هیئت مدیره ستاددیه منصوب می شود .
* تبصره ۱: تمدید ابلاغ فوق بلامانع است .
* تبصره ۲: معاونان نمایندگی استانها ، طبق تشکیلات مصوب ستاددیه به پیشنهاد نمایندگی استان ، پس از تأیید مدیرعامل ستاددیه ، با ابلاغ نمایندگی استان به مدّت دو سال منصوب می شوند .

ماده ۳۷ : سایر امور مربوط به نمایندگی های استانی ، طبق آئین نامه ای خواهد بود که پس از کسب نظر استانها با پیشنهاد مدیرعامل ستاددیه به تصویب هیئت مدیره ستاددیه خواهد رسید.

درباره‌ی محمد علی لهراسبی

آموختن، کوچک‌ترین رسالتی است که بر دوش انسان‌هاست. من نیز خود را در انجام درست این رسالت شریک می‌دانم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*