بایگانی/آرشیو ماهانه: فروردین ۱۴۰۲

وکیل طلاق بائن و رجعی

پرسش حائز اهمیت این است که به هنگام انشا رای و صدور حکم طلاق، کدام نوع از طلاق جاری میگردد؟ بائن یا رجعی؟ اصل بر طلاق رجعی است طلاق بائن استثنا محسوب میشود و طلاق را جز در مواردی که قانون گذار بائن اعلام نموده است، میبایست رجعی دانست و ... بیشتر بخوانید »

وکیل طلاق و شرح انواع طلاق

وکیل برای طلاق به شرح انواع طلاق و تعاریف آن وفق قوانین موضوعه و فقه اسلامی و کتب دکترین حقوقی میپردازد: طلاق سنی (سنت) طلاق مشروع و مجاز است که به طلاق بائن و طلاق عدی تقسیم میشود. طلاق بائن بنابر قول فقهای امامیه بر شش گونه میباشد: طلاق غیر ... بیشتر بخوانید »

وکالت زن در طلاق

وکیل طلاق توافقی یا طلاق در فرضی که زن وکیل در طلاق است ابراز میدارد: مطابق ماده ١١١٩ قانون مدنی طرفین میتوانند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، توافق نمایند و شوهر به زن وکالت برای طلاق دهد که هر زمان و به هرصورت که خواست خویش را مطلقه ... بیشتر بخوانید »

وکیل طلاق به درخواست زوجه

وکیل طلاق به درخواست زن و تفسیر ماهیت این نوع طلاق که سخت ترین نوع طلاق است: مطابق ماده ١١٢٩ قانون مدنی: ((در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و ... بیشتر بخوانید »

وکیل طلاق به درخواست مرد

طلاق به درخواست مرد یا زوج حالت اصلی و بدوی انجام طلاق است زیرا همانطور که پیشتر بیان گردید طلاق با یک اراده که آن اراده مرد است به وقوع میپیوندد. وکیل طلاق در تهران عنوان میدارد مطابق ماده ١١٣٣ قانون مدنی: ((مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این ... بیشتر بخوانید »

وکیل طلاق | تفسیر موجبات طلاق

وکیل طلاق در تهران موجبات طلاق را به شرح ذیل تفسیر میدارد: مطابق قوانین موضوعه: اولا: مرد میتواند هر زمان که بخواهد زن خویش را طلاق دهد. دوما: زن در موارد خاص قانونی و به تصریح قانون و اثبات آن موارد خاص همچون مواد ١٠٢٩ ، ١١٢٩ ، ١١٣٠ قانون ... بیشتر بخوانید »

تعریف عقد موقت

بهترین تعریف از زبان وکیل متخصص دعاوی خانواده اینگونه ارائه میگردد: عقد موقت یا همان نکاح منقطع که در فقه تحت عنوان نکاح متعه نیز نام دارد و در بین افراد عادی جامعه عنوان “صیغه” را به خود اختصاص داده است، به معنای نکاح بین زن و مرد است ولیکن ... بیشتر بخوانید »

طلاق در عقد منقطع یا همان نکاح موقت

وکیل پرونده طلاق درخصوص عقد منقطع یا همان نکاح موقت و یا همان ((صیغه)) به لفظ و عبارت عامیانه مردم و مرسوم در جامعه، بیان میدارد مواردی چند در ماده مرقوم یعنی ماده ١١٣٩ قانون مدنی حائز اهمیت و بسیار مهم است که متاسفانه عموم مردم از آن بی اطلاع ... بیشتر بخوانید »

وکیل طلاق | تعریف طلاق

وکیل طلاق یا به عبارت دیگر وکیل خانواده اینگونه بیان می دارد، طلاق در لغت به معنای باز کردن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی طلاق به معنای زایل کردن قید ازدواج به لفظ مخصوص است. طلاق در حقوق ایران به معنای انحلال نکاح دائم با شرایط و ... بیشتر بخوانید »

طلاق به درخواست مرد و زن

وکیل طلاق عنوان می دارد پرونده طلاق به عنوان سخت ترین دعوا از میان دعاوی خانواده معرفی میگردد. علاوه بر اینکه اگر طلاق از طرف زن مطرح شود دشواری های ویژه و خاص مختص به خود را دارد، در پرونده طلاق به درخواست مرد نیز دشواری و سختی بسیاری به ... بیشتر بخوانید »