آخرین خبرها

تاریخچه

تشکیل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند – بخش سوم

تشکیل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند – بخش سوم در سال ۱۳۶۹ رئیس وقت سازمان زندانها ، عبد صالح خدا شهید والامقام حاج سید اسداله لاجوردی ، پس از بررسی آمار موجودی زندانیان ، متوجه شدند که اسامی تعدادی از این مددجویان بصورت دائم ... بیشتر بخوانید »

آثار زیانبار زندان بر فرد ، خانواده و اجتماع – بخش دوم

آثار زیانبار زندان بر فرد ، خانواده و اجتماع – بخش دوم به زندان افتادن افراد بدلیل بدهکاری بویژه در جرائم غیر عمد ، آثار زیانباری را نه تنها برای مددجویان و خانواده آنان در بر دارد بلکه قربانیان جرم نیز باید این آثار و زیانها را تحمل نمایند . ... بیشتر بخوانید »

تاریخچه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند کشور – بخش اول

مقدمه : پرداخت خونبها یا دیه به اولیاء دم و قربانیان حوادث رانندگی و ……. از دیر باز به انحاء مختلف در جوامع بشری مرسوم بوده و شریعت مقدس اسلام نیز بصورت هدفمندی بر آن تأکید کرده است ، از سوی دیگر نیازمندان مالی که ناخواسته در ورطه مصیبتی مالی ... بیشتر بخوانید »